§ 6. - Przedstawiciel podatkowy. - Dz.U.2004.66.609 - OpenLEX

§ 6. - Przedstawiciel podatkowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.66.609

Akt utracił moc
Wersja od: 19 kwietnia 2004 r.
§  6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 kwietnia 2004 r.