§ 1. - Przedstawiciel podatkowy. - Dz.U.2004.66.609 - OpenLEX

§ 1. - Przedstawiciel podatkowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.66.609

Akt utracił moc
Wersja od: 19 kwietnia 2004 r.
§  1.
Rozporządzenie określa dodatkowe warunki, jakie musi spełniać podmiot, który może być ustanowiony przedstawicielem podatkowym, tryb ustanawiania przedstawiciela podatkowego oraz czynności, jakie może on wykonywać.