Art. 5. - [Rodzaje przedsiębiorstw państwowych] - Przedsiębiorstwa państwowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.437 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 marca 2023 r.
Art.  5.  [Rodzaje przedsiębiorstw państwowych]

Przedsiębiorstwa państwowe mogą być tworzone jako:

1)
przedsiębiorstwa działające na zasadach ogólnych;
2)
przedsiębiorstwa użyteczności publicznej.