Art. 25. - Przedsiębiorstwa państwowe. - Dz.U.2021.1317 t.j. - OpenLEX

Art. 25. - Przedsiębiorstwa państwowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1317 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r.
Art.  25. 
1. 
(uchylony).
2. 
(uchylony).