Art. 12. - [Treść i uchwalenie statutu] - Przedsiębiorstwa państwowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.437 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 marca 2023 r.
Art.  12.  [Treść i uchwalenie statutu]
1. 
Statut przedsiębiorstwa reguluje strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa oraz inne sprawy przewidziane w niniejszej ustawie.
2. 
Statut uchwala ogólne zebranie pracowników na wniosek dyrektora przedsiębiorstwa.