Art. 11. - [Tworzenie jednostek gospodarczych przez przedsiębiorstwa państwowe] - Przedsiębiorstwa państwowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.437 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 marca 2023 r.
Art.  11.  [Tworzenie jednostek gospodarczych przez przedsiębiorstwa państwowe]

Przedsiębiorstwo państwowe może w celach gospodarczo uzasadnionych tworzyć jednostki gospodarcze, przewidziane w przepisach prawa.