Art. 10. - [Przedsiębiorstwa międzynarodowe] - Przedsiębiorstwa państwowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.437 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 marca 2023 r.
Art.  10.  [Przedsiębiorstwa międzynarodowe]
1. 
Organy administracji państwowej mogą tworzyć i likwidować przedsiębiorstwa międzynarodowe wspólnie z innymi państwami.
2. 
Warunki tworzenia i likwidowania oraz zasady funkcjonowania takich przedsiębiorstw określają porozumienia i umowy między zainteresowanymi państwami.