Art. 39. - Przedsiębiorstwa mieszane. - Dz.U.1985.32.142 - OpenLEX

Art. 39. - Przedsiębiorstwa mieszane.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1985.32.142

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 maja 2006 r.
Art.  39. 8

(uchylony).

8 Art. 39 uchylony przez art. 85 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.94.121.591) z dniem 1 stycznia 1995 r.