Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.82.581

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 października 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 8 października 1921 r.
o przedłużeniu zapisów na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z roku 1920.

Na podstawie, art. 1 i 10 ustawy z dnia 27 lutego 1920 roku w przedmiocie wypuszczenia 5% długoterminowej wewnętrznej pożyczki państwowej, z roku 1920 (Dz. Ust. R. P. z r. 1920 № 25 poz. 152), zarządzam co następuje:
§  1. Zapisy na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z roku 1920 przedłuża się aż do odwołania, za wyjątkiem zapisów dokonywanych na raty, których termin zamknięcia w dniu 31 lipca r. b., ustalony rozporządzeniem z dnia 25 lipca r. b. (Dz. Ust. z r. 1921 № 67 poz. 442), pozostaje w mocy.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.