Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.67.442

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 sierpnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 25 lipca 1921 r.
w przedmiocie przedłużenia zapisów na 5°/o długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z r. 1920.

Na podstawie art. 1 i 10 ustawy z dnia 27 lutego 1920 r. w przedmiocie, wypuszczenia 5% długoterminowej i wewnętrznej pożyczki państwowej z r. 1920. (Dz. U. R. P. z r. 1920 Nr. 25, poz. 152) zarządzam co następuje.
§  1. § 1 rozporządzenia z dnia 8 lutego 1921 r. (Dz. U. R. P. z r. 1921 № 23, poz. 130), zamiast brzmienia, nadanego mu § 1 rozporządzenia z dnia 18 czerwca 1921 r. (Dz. U. R. P. z r. 1921 Nr. 55, poz. 348), otrzymuje brzmienie następujące:

"Zapisy na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z r. 1920, przedłuża się na dni 30 po ogłoszeniu rozporządzeń wykonawczych do ustaw z dni 16 lipca i 28 października 1920 r. (Dz. U. R. P. z r. 1920, № 67 i 105, poz. 455 i 692) z wyjątkiem zapisów na tę pożyczkę dokonywanych ratami przez urzędników i funkcjonar-juszów państwowych, osoby wojskowe oraz emerytów cywilnych i wojskowych na zasadach ustalonych rozporządzeniem z dnia 23 marca 1920 r. (Dz. Urz. Ministerstwa Skarbu rok II № 13 poz. 177) tudzież §§ 6 7 i 8 niniejszego rozporządzenia zakończonych w dniu 31 lipca 1921 r."

§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.