Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.41.256

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 maja 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 30 kwietnia 1921 roku
w przedmiocie przedłużenia zapisów na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z r. 1920.

Na zasadzie art. 1 i 10 ustawy z dnia 27 lutego 1920 r. w przedmiocie wypuszczenia 5% długoterminowej wewnętrznej pożyczki państwowej z r. 1920 4 (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 25, poz. 152) oraz art. 5 ustawy z dnia 11 marca 1920 r. w przedmiocie przyjmowania obligacji wojennych pożyczek austrjackich przy subskrybcji wewnętrznej długoterminowej pożyczki państwowej z r. 1920 (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 42 poz. 250) zmienia się częściowo rozporządzenie z dnia 8 lutego 1921 r. w przedmiocie przedłużenia zapisów na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z r. 1920 (Dz. Ust. R. P. z 1921 r. № 23, poz. 130), a mianowicie:
§  1. § 1 rozporządzenia z dnia 8 lutego 1921 r. otrzymuje brzmienie następujące:

"Zapisy na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z roku 1920 przedłuża się do dnia 30 czerwca 1921 roku".

§  2. Słowa § 6 tegoż rozporządzenia: "w terminie do dnia 30 kwietnia 1921 r.", dotyczące deklarowania zapisów na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z r. 1920, zastępuje się słowami: "w terminie, określonym w § 1 niniejszego rozporządzenia".
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.