Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.101.675

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 grudnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 29 października 1920 r.
o przedłużeniu zapisów na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z r. 1920.

Art.  1. 1

Art. 1 rozporządzenia z d. 30 września 1920 r. (Dz. U. № 95 z r. 1920, poz. 631) otrzymuje brzmienie następujące:

"Zapisy na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z r. 1920 przedłuża się do dnia 15 grudnia 1920 r.".

Art.  2.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1 Z dniem 23 grudnia 1920 r. termin zapisów na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczką państwową z r. 1920 przedłuża się do dnia 28 lutego 1921 r., zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1920 r. w przedmiocie dalszego przedłużenia zapisów na 5% o długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z r. 1920 (Dz.U.20.118.783).