Przedłużenie ważności rozporządzenia o uldzie celnej na saletrę wapniową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.61.541

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SKARBU, PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA
z dnia 8 lipca 1927 r.
o przedłużeniu ważności rozporządzenia o uldze celnej na saletrę wapniową.

Na podstawie art. 7 lit. b) ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz. U. R. P. № 80, poz. 777) zarządza się co następuje:
Termin ważności ulgi celnej przewidzianej dla saletry wapniowej (azotanu wapnia) w § 1 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 1926 r. (Dz. U. R. P. № 127, pol. 747) przedłuża się do dnia 30 września 1927 r., o ile saletra wapniowa nie zawiera azotanu amonu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 1927 r.