Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.23.136

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 marca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 6 marca 1920 r.
w sprawie przedłużenia ważności dodatku V miejscowej taryfy towarowej austrjackich kolei państwowych, część II, dla wązkotorowych kolejek.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dziennik Praw № 14, poz. 152), konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 82 z dnia 10 kwietnia 1919 r.) i w porozumieniu z Ministerstwami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu przedłuża się aż do odwołania ważność dodatku V do miejscowej taryfy towarowej austrjackich kolei państwowych, część II, z dnia 1 sierpnia 1915 r. obowiązującej na wązkotorowych kolejkach b. zaboru austrjackiego.