Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.5.33

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 stycznia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 20 stycznia 1920 r.
w sprawie przedłużenia ważności dodatku II do wewnętrznej taryfy towarowej kolei Koszycko-Bogumińskiej.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 (Dz. Pr. № 14 poz. 152), konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 82 z dnia 16 kwietnia 1919), i w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu oraz Przemysłu i Handlu przedłuża się na polskiej części uprz. kolei Koszycko-Bogumińskiej termin ważności dodatku II do wewnętrznej taryfy towarowej, część II, z dnia 1 lutego 1917 r. po koniec roku 1920.