Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.21.176

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 marca 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 11 marca 1922 roku
o przedłużeniu terminu zgłaszania kotłów parowych do stowarzyszeń dozoru kotłów w Warszawie i w Poznaniu.

Na zasadzie art. 3 ustawy z dnia 31 maja 1921 r. o nadzorze nad kotłami parowemi (Dz. U. R. P. № 50 poz. 303) oraz art. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 1921 r. (Dz. U. R. P. № 108 poz. 786) zarządza się co następuje:
§  1. Ustanowiony w § 3 rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 stycznia 1922 r. w przedmiocie wykonywania dozoru nad kotłami parowemi (Dz. U. R. P. № 10 poz. 80) termin zgłaszania kotłów parowych do stowarzyszeń dozoru kotłów w Warszawie i w Poznaniu przedłuża się. do. dnia 30 kwietnia 1922 r.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.