Dziennik Ustaw

Dz.U.1926.53.317

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 stycznia 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 20 maja 1926 r.
w sprawie przedłużenia terminu wywozu zagranicę przedmiotów, pozostałych po likwidacji b. prywatnych fabryk. *

Na podstawie art. 62 ustawy z dnia z czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym (Dz. U. R. P. № 47 poz. 409) zarządza się co następuje:
§  1. Termin wywozu zagranice przedmiotów i materjałów służących bezpośrednio do fabrykacji wyrobów tytoniowych, tudzież gotowych wyrobów tytoniowych, pozostałych po likwidacji b. prywatnych fabryk, oznaczony rozporządzeniem Ministra Skarbu z dnia 5 lutego 1926 r. (Dz. U. R. P. № 18 poz. 106) na dzień 31 maja 1926 r. przedłuża się do dnia 31 grudnia 1926 r.
§  2. Posiadanie, względnie przechowywanie przez osoby prywatne maszyn, narzędzi i materjałów, służących bezpośrednio do fabrykacji wyrobów tytoniowych oraz gotowych wyrobów tytoniowych po terminie oznaczonym w § 1 niniejszego rozporządzenia, karane będzie po myśli art. 38 względnie 35 ustawy z dnia 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
* Z dniem 8 stycznia 1927 r. termin wywozu zagranicą maszyn, narządzi i materjałów, służących bezpośrednio do fabrykacji wyrobów tytoniowych oraz gotowych wyrobów tytoniowych, pozostałych po likwidacji b. prywatnych fabryk, oznaczony nin. rozporządzeniem przedłuża się do dnia 30 czerwca 1927 r. Zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1926 r. (Dz.U.27.1.5).