Przedłużenie terminu wymiany obligacyj pożyczek zaciągniętych przez b. kraj Galicję na obligacje 5% pożyczki konwersyjnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.56.501

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 czerwca 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 22 czerwca 1927 r.
w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych i Sprawiedliwości w sprawie przedłużenia terminu wymiany obligacyj pożyczek zaciągniętych przez b. kraj Galicję na obligacje 5% pożyczki konwersyjnej.

Na zasadzie §§ 10, 11 i 14 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 grudnia 1924 r. o przerachowaniu zobowiązań Skarbu Państwa Austrjackiego i Węgierskiego tudzież zobowiązań funduszu krajowego galicyjskiego, które ciążą na Skarbie. Państwa Polskiego (Dz. U. R. P. № 115, poz. 1028) oraz § 9 rozporządzenią Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 grudnia 1924 r. o przerachowaniu należności innemi przepisami nieobjętych oraz o posiłkowem stosowaniu rozporządzenia z dnia 14 maja 1924 r. (Dz. U. R. P. № 115, poz. 1030) i §§ 43 i 51 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 maja 1924 r. o przerachowaniu zobowiązań prywatno-prawnych w brzmieniu, ustalonem rozporządzeniem Ministra Skarbu z dnia 25 marca 1925 r. (Dz. U. R. P. № 30, poz. 213) zarządza się co następuje:
Termin prekluzyjny ustalony na dzień 30 czerwca 1927 r. w § 4 rozporządzenia Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych i Sprawiedliwości z dnia 18 sierpnia 1926 r. w sprawie wymiany obligacyj pożyczek zaciągniętych przez b. kraj Galicję na obligacje 5% pożyczki konwersyjnej (Dz. U. R. P. № 89, poz. 508) przedłuża się do dnia 30 czerwca 1928 r.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.