Przedłużenie terminu wymiany obligacyj kolei Karola Ludwika, Albrechta, tudzież obligacyj kolei węgiersko-galicyjskiej i kolei północnej cesarza Ferdynanda na obligacje 5% konwersyjnej pożyczki kolejowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.94.737

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1930 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 29 grudnia 1930 r.
w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Sprawiedliwości oraz Komunikacji w sprawie przedłużenia terminu wymiany obligacyj kolei Karola Ludwika, Albrechta, tudzież obligacyj kolei węgiersko-galicyjskiej i kolei północnej cesarza Ferdynanda na obligacje 5 % konwersyjnej pożyczki kolejowej.

Na podstawie § 14 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 grudnia 1924 r. o przerachowaniu zobowiązań Skarbu Państwa Austrjackiego i Węgierskiego tudzież funduszu krajowego galicyjskiego, które ciążą na Skarbie Państwa Polskiego (Dz. U. R. P. Nr. 115, poz. 1028) zarządza się co następuje:
Termin wymiany obligacyj kolei Karola Ludwika i Albrechta tudzież zaświadczeń (affidavit'ów) wystawianych przez urzędy czeskosłowackie wzamian za wycofane z obiegu obligacje kolei węgiersko-galicyjskiej i obligacje kolei północnej cesarza Ferdynanda, przedłużony rozporządzeniem Ministra Skarbu z dnia 19 grudnia 1929 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Zagranicznych, Sprawiedliwości oraz Komunikacji (Dz. U. R. P. Nr. 90, poz. 677) do dnia 31 grudnia 1930 r. - przedłuża się do dnia 31 grudnia 1931 r.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.