Przedłużenie terminu ważności zniżki taryfowej dla węgla kamiennego i brykietów węglowych w komunikacji polsko-włoskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.66.616

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 12 czerwca 1928 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o przedłużeniu terminu ważności zniżki taryfowej dla węgla kamiennego i brykietów węglowych w komunikacji polsko-włoskiej.

Na mocy artykułu 4 punkt 9 ustawy z dnia 12 czerwca 1924 r. o zakresie działania Ministra Kolei Żelaznych i o organizacji urzędów kolejowych (Dz. U. R. P. Nr. 57, poz. 580), oraz artykułu 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1926 r. w sprawie ustanowienia urzędu Ministra Komunikacji (Dz. U. R. P. Nr. 97, poz. 567) zarządza się co następuje:
Termin ważności zniżonych stawek przewozowych dla przesyłek węgla kamiennego i brykietów węglowych od wszystkich ładowni, względnie stacyj kopalnianych krajowych do Triesle i Fuime ustalony w § 1 rozporządzenia Ministra Komunikacji z 9-go lipca 1927 r., ogłoszonego w Dz. U. R. P. z 15 lipca 1927 r. Nr. 63, poz. 563, - przedłuża się do 31-go sierpnia 1928 r. włącznie.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.