§ 1. - Przedłużenie terminu ważności zniżki taryfowej dla węgla kamiennego i brykietów węglowych w komunikacji polsko-włoskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.66.616

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 1928 r.
§  1.
Termin ważności zniżonych stawek przewozowych dla przesyłek węgla kamiennego i brykietów węglowych od wszystkich ładowni, względnie stacyj kopalnianych krajowych do Triesle i Fuime ustalony w § 1 rozporządzenia Ministra Komunikacji z 9-go lipca 1927 r., ogłoszonego w Dz. U. R. P. z 15 lipca 1927 r. Nr. 63, poz. 563, - przedłuża się do 31-go sierpnia 1928 r. włącznie.