§ 2. - Przedłużenie terminu ważności rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 1932 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie bekonów i szynek. - Dz.U.1932.65.611 - OpenLEX

§ 2. - Przedłużenie terminu ważności rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 1932 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie bekonów i szynek.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.65.611

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 lipca 1932 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 31 lipca 1932 r.