§ 1. - Przedłużenie terminu ważności rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 1932 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie bekonów i szynek. - Dz.U.1932.65.611 - OpenLEX

§ 1. - Przedłużenie terminu ważności rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 1932 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie bekonów i szynek.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.65.611

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 lipca 1932 r.
§  1.
Termin ważności rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 22 kwietnia 1932 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie bekonów i szynek (Dz. U. R. P. Nr. 37, poz. 383) przedłuża się do dnia 31 października 1932 r. włącznie.