Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.89.666

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 listopada 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 31 października 1921 r.
o przedłużeniu terminu ważności postanowienia o ograniczeniu odpowiedzialności kolei w bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami kolei polskich i czeskosłowackich.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. Pr. z 1919 r. № 14 poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządza się co następuje:
Ograniczenie odpowiedzialności kolei w myśl ustępu II, 10) rozporządzenia z dnia 15 października 1919 r. o bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami kolei polskich i czeskosłowackich (Dz. Ust. z 1919 r. № 83, poz. 455), ostatnio przedłużone rozporządzeniem z dnia 30 sierpnia 1921 r. do końca września 1921 r. (Dz. Ust. № 76 poz. 528), przedłuża się do końca października 1921 r.