Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.50.308

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 czerwca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 6 maja 1921 r.
w sprawie przedłużenia terminu ważności postanowienia o ograniczeniu odpowiedzialności kolei w bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami kolei polskich i austrjackich.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu i towarów oraz ustalenia taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. Pr. z 1919 r. № 14, poz. 152), konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 82 z dnia 10 kwietnia 1919 r.) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządzam co następuje:
Ograniczenie odpowiedzialności kolei po myśli ustępu II p. 10) rozporządzenia z dnia 15 października 1919 r. o bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami kolei polskich i austrjackich (Dz. Ust. R. P. z 1919 r. № 83, poz. 456), ostatnio przedłużone rozporządzeniem z dnia 20 stycznia 1921 r. do końca marca 1921 r. (Dz. Ust. R. P. z 1921 r. № 10, poz. 60), przedłuża się do końca czerwca 1921 roku.