Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.41.259

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 maja 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 6 maja 1921 r.
w sprawie przedłużenia terminu ważności postanowienia o ograniczeniu odpowiedzialności kolei w bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami kolei polskich i czeskosłowackich.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. Pr. z 1919 r. № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządzam co następuje:
Ograniczenie odpowiedzialności kolei w myśl ustępu II, p. 10) rozporządzenia z dnia 15 października 1919 r. o bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami kolei polskich i czeskosłowackich (Dz. Ust. R. P. z 1919 r. № 83, poz. 455), ostatnio przedłużone rozporządzeniem z dnia 25 lutego 1921 r. do końca marca 1921 r. (Dz. Ust. R. P. z 1921 r. № 23, poz. 133), przedłuża się do końca czerwca 1921 roku.