Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.10.60

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 stycznia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 20 stycznia 1921 r.
w sprawie przedłużenia terminu ważności postanowienia o ograniczeniu odpowiedzialności kolei w bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami kolei polskich i austrjackich.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dziennik Praw № 14, poz. 152), konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 1 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 82 z dnia 10 kwietnia 1919 r.), i w porozumieniu z Ministerstwami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządzam co następuje:
Ograniczenie odpowiedzialności kolei po myśli ustępu II, 10) rozporządzenia z dnia 15 października 1919 r. o bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami kolei polskich i austrjackich (Dziennik Ustaw z 1919 r. Ne 83, poz. 456), ostatnio przedłużone rozporządzeniem z dnia 6 sierpnia 1920 r. do końca grudnia 1920 r. (Dziennik Ustaw z 1920 r. № 78, poz. 525), przedłuża się do końca marca 1921 r.