Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.8.56

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 24 stycznia 1922 r.
w sprawie przedłużenia terminu ważności postanowienia o ograniczeniu odpowiedzialności kolei w bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami kolei polskich i czesko-słowackich.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tyrnczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. z 1919 r. № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządza się co następuje:
§  1. Ograniczenie odpowiedzialności kolei w myśl p. 10 ustępu 1, § 1 rozporządzenia z dnia 31 października 1921 r. o bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami kolei polskich i czesko-słowackich (Dz. U. R. P. z 1921 r. № 92, poz. 683) przedłuża się do 1 lutego 1922 roku.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1922 r.