Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.36.205

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 września 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 20 kwietnia 1920 r.
w sprawie przedłużenia terminu ważności postanowienia o ograniczeniu odpowiedzialności kolei w bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami "kolei polskich z jednej strony, a czesko-słowackich i austrjackich z drugiej strony.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dz. Pr. № 14, poz. 152), konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski Nr 82 z dnia 10 kwietnia 1919 r.) i w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu oraz Przemysłu i Handlu, zarządzam co następuje:
Termin ważności postanowienia o ograniczeniu odpowiedzialności kolei, oznaczony w ustępie II-10), rozporządzeń z dnia 15 października 1919 r. o bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami kolei polskich z jednej strony, a czeskosłowackich i austrjackich z drugiej strony (Dz. Ustaw z 1919, № 83, poz. 455 i 456 i Dz. Ustaw z 1920 № 7, poz. 52) zostaje przedłużony nadal do końca lipca 1920 1 .
1 Niniejszy termin został przedłużony do końca grudnia 1920 roku, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 6 sierpnia 1920 r. (Dz.U.20.78.525).