Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.7.52

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 września 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 28 stycznia 1920 r.
w sprawie przedłużenia terminu ważności postanowienia o ograniczeniu odpowiedzialności kolei w bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami kolei polskich z jednej strony a czesko-słowackich i austrjackich z drugiej strony. *

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dz. Pr. № 14, poz. 152), konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 82, z dnia 10 kwietnia 1919 r.) i w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządzam co następuje:
Termin ważności postanowienia o ograniczeniu odpowiedzialności kolei, oznaczony w ustępie II-10) rozporządzeń z dnia 15-go października 1919 r. o bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami kolei polskich z jednej strony a czesko-słowackich i austrjackich z drugiej strony (Dz. Ustaw № 83, poz. 455 i 456), zostaje przedłużony nadal do końca kwietnia 1920 r.
* Z dniem 15 maja 1920 r. termin ważności postanowienia o ograniczeniu odpowiedzialności kolei zostaje przedłużony nadal do końca lipca 1920, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 20 kwietnia 1920 r. w sprawie przedłużenia terminu ważności postanowienia o ograniczeniu odpowiedzialności kolei w bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami kolei polskich z jednej strony, a czesko-słowackich i austrjackich z drugiej strony. (Dz.U.20.36.205).

Z dniem 2 września 1920 r. termin ważności postanowienia przedłuża się do końca grudnia 1920 r., zgodnie z rozporządzenia w sprawie zmiany postanowienia o ograniczeniu odpowiedzialności kolei w bezpośredniej komunikacji towarowej miedzy stacjami kolei polskich i austrjackich z dnia 6 sierpnia 1920 r. (Dz.U.20.78.525).