Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.81.446

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 października 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA APROWIZACJI I MINISTRA ROLNICTWA I DÓBR PAŃSTWOWYCH
w przedmiocie przedłużenia terminu, ustanowionego dla obrotu zbożem siewnem ozimem.

Art.  1. 1

Ustanowiony w art. 5 rozporządzenia Ministra Aprowizacji i Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w sprawie obrotu zbożem siewnem ozimem w r. 1919 ("Monitor Polski" № 181 z d. 13. 8. 19.) termin obrotu tem zbożem niniejszem zostaje przedłużony do dnia 15 października 1919 r.

Art.  2.

Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą od dnia ogłoszenia.

Warszawa, dnia 27 sierpnia 1919 r.

1 Z dniem 15 października 1919 r. termin obrotu zbożem siewnem ozimem na terenie b. zaboru rosyjskiego i b. zaboru austrjackiego zostaje przedłużony do dnia 1 listopada 1919 roku włącznie, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 15 października 1919 r. w przedmiocie dalszego przedłużenia terminu, ustanowionego dla obrotu zbożem siewnem ozimem (Dz.U.19.83.459).