Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.835

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 maja 2020 r.
§  1.  W 2020 r. wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu składa się w terminie do dnia 15 czerwca.