Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.89.665

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 listopada 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA B. DZIELNICY PRUSKIEJ
z dnia 28 października 1921 r.
o przedłużeniu terminu przeprowadzenia wyborów do rad miejskich do sejmików wojewódzkich i do sejmików powiatowych.

Na mocy art. 6 d ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu b. dzielnicy pruskiej (Dziennik Praw № 64, poz. 385) zarządza się co następuje:
§  1. Termin przeprowadzenia wyborów do rad miejskich, przewidziany w § 11 rozporządzenia z dnia 12 sierpnia 1921 r. o zmianie ordynacji miejskiej dla sześciu wschodnich prowincji monarchji pruskiej z dnia 30 maja 1853 r. (Zbiór ustaw pruskich str. 261) i o przeprowadzeniu wyborów komunalnych w miastach b. dzielnicy pruskiej (Dz. Ust. Rz. P. № 71, poz. 490)- do dnia 15 listopada 1921 r., przedłuża się do dnia 20 grudnia 1921 r.

Termin przeprowadzenia wyborów do sejmików wojewódzkich, przewidziany w § 6 rozporządzenia z dnia 12 sierpnia 1921 r. o wyborach do sejmików wojewódzkich (Dz. Ust. Rz. P. № 71, poz. 491)-do dnia 20 grudnia 1921 r. przedłuża się do dnia 20 stycznia 1922 r.

Termin przeprowadzenia wyborów do sejmików powiatowych, przewidziany w § 11 rozporządzenia z dnia 12 sierpnia 1921 r. o wyborach do sejmików powiatowych na obszarze b. dzielnicy pruskiej (Dz. Ust. Rz. P. № 71, poz. 492)-do dnia 10 grudnia 1921 r., przedłuża się do dnia 10 stycznia 1922 r.

§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.