Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.108.713

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 listopada 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 16 listopada 1920 r.
w przedmiocie przedłużenia terminu dodatkowego stemplowania kart do gry.

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 6 lipca 1920 r. (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 101, poz. 666) w przedmiocie opłaty stemplowej od kart do gry zarządzam:
§  1. Termin 30 listopada 1920 r., przewidziany w ustępach pierwszym i piątym § 32 rozporządzenia wykonawczego z. d. 31 października 1920 r. (Dz. Ust. R. P. z 1920 r., № 104, poz. 690) dla dodatkowego stemplowania kart do gry, przedłuża się do dnia 20 grudnia 1920 r. włącznie.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.