Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.92.604

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 września 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY OBRONY PAŃSTWA
z dnia 17 września 1920 r.
w przedmiocie przedłużenia terminu amnestji podatkowej na obszarze b. dzielnicy pruskiej.

Art.  1.

Dla mieszkańców województwa Pomorskiego i tych części obszarów województwa Poznańskiego, które weszły w skład Rzeczypospolitej dopiero po złożeniu ratyfikacji traktatu pokoju z Niemcami, podpisanego w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 r. - zgodnie z protokułem z dnia 10 stycznia 1920 r. (Dz. Ust. Rz. P. № 35 z 1920 r., poz. 199 i 200)-termin amnestyjny, przewidziany w ustawie z dnia 18 grudnia 1919 r. w przedmiocie amnestji przy przekroczeniach podatkowych (Dz. Ust. Rz. P. № 98 z 1919 r., poz. 517) przenosi się z dnia 31 marca 1920 r. na 31 października 1920 r. Do tego terminu mieszkańcom wymienionych wyżej obszarów służyć będą również inne prawa i ulgi, wynikające z powyższej ustawy.

Art.  2.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi b. Dzielnicy Pruskiej w porozumieniu z Ministrem Skarbu.

Art.  3.

Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.