Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.106.776

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 grudnia 1921 r.
w przedmiocie przedłużenia terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego w Lublinie.

Na zasadzie dekretu z dn. 23 grudnia 1918 r. (Dz. P. P. P. № 21, poz. 71) Rada Ministrów postanawia co następuje:
Terminy do zapozwania indesantów tudzież do urzeczywistnienia prawa regresu, przedłużone wzglądem weksli, wystawionych przed dniem 1 listopada 1915 r. na zasadzie rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 11 czerwce 1921 r. (Dz. U. R. P. № 51, poz. 316) do dnia 1 stycznia 1922 r. przedłuża się do dnia 1 lipca 1922 r.