Przedłużenie terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego w Lublinie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.49.494

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 czerwca 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 maja 1924 r.
o przedłużeniu terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego w Lublinie.

Na zasadzie art. 1 dekretu w przedmiocie uzupełnienia i zmiany przepisów tymczasowych o moratorjum w okręgu sądu apelacyjnego Lubelskiego z (dnia 23 grudnia 1918 roku (Dz. P. P. P. № 21 poz. 71) narządza się co następuje:
Terminy do zapozwania indosantów tudzież do urzeczywistnienia prawa regresu, przedłożone do dnia 1 lipca 1924 r. na zasadzie rozporządzenia. Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P. № 133 poz. 1100) wzglądem weksli, wystawionych przed dniem 1 listopada 1915 roku - przedłuża się do dnia 1 stycznia 1925 roku.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1924 roku.