Przedłużenie terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego w Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.49.493

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 czerwca 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 maja 1924 r.
o przedłużeniu terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego w Warszawie.

Na zasadzie dekretu z dnia 24 grudnia 1918 r. (Dz. P. P. P. № 21 poz. 72) Rada Ministrów postanowiła, co następuje:
W okręgu sądu apelacyjnego w Warszawie terminy do wykonania wszelkich czynności, zmierzających do zachowania praw wekslowych, nie wyłączając zapozwania dłużników wekslowych przed upływem 5-letniego terminu, wskazanego w art. 189 K. H., które nie upłynęły dnia 31 lipca 1914 roku i zostały przedłużone do dnia 1 lipca 1924 r. na zasadzie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P. № 133 poz. 1099), przedłuża się do 1 stycznia 1925 roku.
Rozporządzenie niniejsze .wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1924 r.