Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.51.316

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 czerwca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 czerwca 1921 r.
w przedmiocie przedłużenia terminów wekslowych w okręgu Sądu Apelacyjnego Lubelskiego.

Na zasadzie dekretu z dnia 23 grudnia 1918 r. (Dz. Pr. P. P. № 21 poz. 71) Rada Ministrów postanawia co następuje:
Terminy do zapozwania indosantów tudzież do urzeczywistnienia prawa regresu, przedłużone względem weksli, wystawionych przed dniem 1 listopada 1915 r., na zasadzie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1920 r. (Dz. Ust. № 119, poz. 788) do dnia 1 lipca 1921 r., przedłuża się do dnia 1 stycznia 1922 roku.