Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.119.787

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 grudnia 1920 r.
w przedmiocie przedłużenia terminów wekslowych w okręgu Sądu Apelacyjnego Warszawskiego.

Na zasadzie dekretu z dnia 24 grudnia 1918 r. (Dz. Pr. № 21 z dnia 28 grudnia 1918 r. poz. 72) Rada Ministrów postanawia co następuje:
W okręgu Sądu Apelacyjnego Warszawskiego terminy do wykonania wszelkich czynności, zmierzających do zachowania praw wekslowych, nie wyłączając zapozwania dłużników wekslowych przed upływem 5-cio letniego terminu, wskazanego w art. 189 Kod. Handl., które nie upłynęły dnia 3 lipca 1914 r., i zostały przedłużone na zasadzie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1920 r. (Dz. Ustaw № 52 poz. 322) do dnia 1 stycznia 1921 r., przedłużone zostają nadal do dnia 1 lipca 1921 roku.