Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.98.523

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
w przedmiocie przedłużenia terminów wekslowych w okręgu Sądu Apelacyjnego Warszawskiego.

Na zasadzie dekretu z dnia 24 grudnia 1918 roku (Dz. Pr. № 21 z dnia 28 grudnia 1918 r., poz. 72) Rada Ministrów postanawia co następuje:

W okręgu Sadu Apelacyjnego Warszawskiego terminy do wykonania wszelkich czynności, zmierzających do zachowania praw wekslowych, nie wyłączając zapozwania dłużników wekslowych przed upływem 5-cio letniego terminu, wskazanego w art. 189 Kod. Handl., które nie upłynęły dnia 31 lipca 1914 roku i zostały przedłużone na zasadzie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1919 roku (Dz. Praw № 50 poz. 328) do dnia 31 grudnia 1919 roku włącznie, przedłużone zostają nadal do dnia 1 lipca 1920 roku.

Warszawa, dn. 20 grudnia 1919 r.