Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.98.522

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
w przedmiocie przedłużenia terminów wekslowych w okręgu Sądu Apelacyjnego Lubelskiego.

Na zasadzie dekretu z dnia 23 grudnia 1918 roku (Dz. Praw № 21 z dnia 28 grudnia 1918 roku, poz. 71) Rada Ministrów postanawia co następuje:
Terminy do zapozwania indosantów tudzież do urzeczywistnienia prawa regresu, przedłużone względem weksli, wystawionych przed dniem 1-ym listopada 1915 r., na zasadzie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1919 roku (Dz. Praw № 50 poz. 327) do dnia 31 grudnia 1919 r. włącznie, przedłuża się do dnia 1-go lipca 1920 r.

Warszawa, dnia 20 grudnia 1919 r.