Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.50.328

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 czerwca 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
w przedmiocie przedłużenia terminów wekslowych w okręgu sądu apelacyjnego Warszawskiego.

Na zasadzie dekretu z d. 24 grudnia 1918 r. (Dz. Praw № 21 z d. 28 grudnia 1918 r., poz. 72) Rada Ministrów postanawia co następuje:
W okręgu sądu apelacyjnego Warszawskiego terminy do wykonania wszelkich czynności, zmierzających do zachowania praw wekslowych, nie wyłączając zapozwania dłużników wekslowych przed upływem 5-cio letniego terminu, wskazanego w art. 189 kod. handl., które nie upłynęły dnia 31 lipca 1914 r. i zostały przedłużone dekretem z d. 24 grudnia 1918 r. do dnia 1 lipca 1919 r., przedłużone zostają nadal do dnia 31 grudnia 1919 r. włącznie.

Warszawa, dnia 16 czerwca 1919 r.