Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.121.797

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 grudnia 1920 r.
w przedmiocie przedłużenia terminów przedawnienia oraz przedstawienia do zapłaty kuponów procentowych, rentowych i dywidendowych na terytorjum byłej dzielnicy pruskiej.

Na mocy art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1919 r. o przedłużeniu terminów przedawnienia oraz przedstawienia do zapłaty kuponów procentowych, rentowych i dywidendowych na terytorjum byłej dzielnicy pruskiej (Dz. ust. Rz. P. z 1919 r. № 98 poz. 518) Rada Ministrów zarządza, co następuje.
Moc obowiązującą powyżej wymienionej ustawy przedłuża się do dnia 31 grudnia 1921 roku.