Przedłużenie okresu urzędowania tymczasowych organów gminy m.st. Warszawy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.23.188

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 marca 1936 r.

USTAWA
z dnia 30 marca 1936 r.
o przedłużeniu okresu urzędowania tymczasowych organów ustrojowych gminy m. st. Warszawy.

W art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1934 r. o tymczasowych organach ustrojowych gminy m. st. Warszawy (Dz. U. R. P. Nr. 86, poz. 778) wyrazy: "31 marca 1936 r." zastępuje się wyrazami: "1 października 1937 r.".

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.