Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.64.409

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 lipca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 9 lipca 1921 r.
w przedmiocie przedłużenia mocy prawnej patentów na wynalazki oraz świadectw ochronnych na wzory rysunkowe, modele i znaki towarowe, udzielonych na zasadzie poprzednio obowiązujących ustaw.

Na mocy art. 33 dekretu z dnia 4 lutego 1919 r. o patentach na wynalazki, art. 15 dekretu z dn. 4 lutego 1919 r. o ochronie wzorów rysunkowych i modeli oraz art. 23 dekretu z dnia 4 lutego 1919 r. o ochronie znaków towarowych (Dz. Pr. P. P. z 1919 r. № 13, poz. 137- 139) zarządzam co następuje:
Termin do składania podań o patenty na wynalazki, o ochroną wzorów rysunkowych i modeli, tudzież o ochronę; znaków towarowych, zgłaszanych do Urzędu Patentowego na zasadzie art. 33 dekretu z dnia 4 lutego 1919 r. o patentach na wynalazki, art. 15 dekretu z da. 4 lutego 1919 r. o ochronie wzorów rysunkowych i modeli oraz art. 23 dekretu z dn. 4 lutego 1919 r. o ochronie znaków towarowych (Dz. Pr. P. P. z 1919 r. № 13, poz. 137- 139), przedłużony ostatnio, rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 stycznia 1921 r. (Dz. Ust. Rz. P. №9, poz. 47), dla obszaru b. zaboru rosyjskiego do dnia 10 lipca 1921 r., przedłuża się dla tegoż obszaru do dnia trzydziestego pierwszego grudnia tysiąc dziewięćset dwudziestego pierwszego roku.