Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.45.277

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 czerwca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 12 maja 1920 r.
w przedmiocie przedłużenia mocy prawnej patentów na wynalazki, ochrony wzorów rysunkowych i modeli oraz ochrony znaków towarowych, zgłaszanych na zasadzie poprzednio obowiązujących ustaw.

Termin składania podań o patenty na wynalazki, o ochronę wzorów rysunkowych i modeli, tudzież o ochronę znaków towarowych, zgłaszanych na zasadzie art. 33 dekretu o patentach na wynalazki, art. 15 dekretu o ochronie wzorów rysunkowych i modeli oraz art. 23 dekretu o ochronie znaków towarowych (Dziennik Praw P. P. № 13 z 1919 r., poz. 137-139), wyznaczony ostatnio rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu (Monitor Polski № 230, 1912 r.) na dzień 30 czerwca 1920 roku, przedłuża się niniejszem do dnia 10 stycznia 1921 r.