Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.106.772

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 1921 r.

USTAWA
z dnia 17 grudnia 1921 r.
o przedłużeniu mocy obowiązującej ustawy z dnia 14 lipca 1920 r. w sprawie udzielenia Ministrowi Przemysłu i Handlu nadzwyczajnych pełnomocnictw do uregulowania spraw opałowych (Dz. Ust. R. P. № 75 poz. 508).

Art.  1.

Moc obowiązującą ustawy z dnia 14 lipca 1920 r. w sprawie udzielenia Ministrowi Przemysłu i Handlu nadzwyczajnych pełnomocnictw do uregulowania spraw opałowych (Dz. Ust. R. P. № 75 poz. 508) za zmianą, wprowadzoną art. 2 ustawy z dnia 1 lipca 1921 r. (Dz. Ust. R. P. № 63 poz. 388), przedłuża się na czas do 1 marca 1922 roku.

Art.  2.

Wykonanie niniejszej ustawy poleca się Ministrowi Przemysłu i Handlu.

Art.  3.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.