Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.60.380

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 lipca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU ORAZ MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 8 lipca 1921 r.
w sprawie przedłużenia mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 30 marca 1921 r. w przedmiocie ulg celnych.

Na mocy uchwały Sejmu Ustawodawczego z dnia 1 sierpnia 1919 r. i uchwały Rady Ministrów z dnia 26 maja 1919 r. zarządza się co następuje:
§  1. Moc obowiązującą rozporządzenia Ministra Skarbu i Ministra Przemyślu i Handlu z dnia 30 marca 1921 r. w przedmiocie ulg celnych (Dz. U. R. P. z 1921 r. № 33 poz. 200) przedłuża się aż do nowego zarządzenia.
§  2. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 lipca 1921 r.