Przedłużenie mocy obowiązującej rozporządzenia z dn. 23 maja 1924 r. o ulgach celnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.58.589

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW SKARBU ORAZ PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 28 czerwca 1924 r.
w sprawie przedłużenia mocy obowiązującej rozporządzenia z dn. 23 maja 1924 r. o ulgach celnych.

Na podstawie uchwały Sejmu Ustawodawczego z dnia 1 sierpnia 1919 r. i uchwały Rady Ministrów z dnia 26 maja 1919 r. zarządza się co następuje:
Moc obowiązująca rozporządzenia z dnia 23 maja 1924 r. o ulgach celnych (Dz. U. R. P. № 47, poz. 482) przedłuża się. aż do nowego zarządzenia.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życic z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 1924 r.